CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432842
Đang truy cập:206
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:58
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ sát nhập thôn, xóm, khối phố huyện Can Lộc năm 2011
Tờ số:4
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:07 /NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/6/2011
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn, xóm, khối phố năm 2011
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản chính, bản photo)
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: