CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433484
Đang truy cập:201
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:59
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển đổi Trường mầm non bán công sang Trường mầm non công lập huyện Can Lộc năm 2011
Tờ số:2
Số lượng tờ:24
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/11/2009
Tác giả:Sở GD&ĐT
Trích yếu nội dung:Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang loại công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản chính, bản không dấu không
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: