CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695568
Đang truy cập:321
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:61
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 và kế hoạch năm học 2011 - 2012
Tờ số:7
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):17.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2011
Tác giả:Phòng GD&ĐT
Trích yếu nội dung:Tổng hợp thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011 và kế hoạch phát triển năm học 2011 - 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: