CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12386024
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Kế hoạch ĐTCN & XD huyện Can Lộc năm 1997
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:25/2/1997
Tác giả:Phòng KH-ĐTCN-XD
Trích yếu nội dung:Khái quát thực trạng hệ thống thủy lợi vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản có đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: