CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13749913
Đang truy cập:95
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:31
Hồ sơ số:126
Trích yếu hồ sơ:Quyết định phê duyệt phương án phân bổ sử dụng đất dân cư của các xã từ năm 1997 - 1998; 1997 - 2010
Tờ số:7
Số lượng tờ:44
Phí khai thác (VNĐ):44.000
Thể loại:Quy hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:22/7/1997
Tác giả:UBND xã Thiên Lộc
Trích yếu nội dung:Quy hoạch phân bố sử dụng đất xã Thiên Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1997- 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: