CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712790
Đang truy cập:157
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:32
Hồ sơ số:129
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thanh tra, khiếu nại về đất đai năm 1997
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1997
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Khiếu nại của bà: Nguyễn Thị Năm về việc vườn liệt sỹ Trần Văn Đệ, bị chị Nguyễn Thị Tứ( vợ liệt sỹ Trần Văn Đệ) nhượng lại cho em trai Nguyễn Văn Bính tháng 2 năm 1975 , được chính quyền địa phương thừa nhận, nay bà khiếu nại đòi lại đất
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, mờ dấu
Tình trạng vật lý:rách nát văn bản không còn nguyên
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: