CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412271
Đang truy cập:337
Số TT:17
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:44
Hồ sơ số:163
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Địa chính năm 2000 - tháng 8 năm 2003
Tờ số:28
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Kết luận
Số - ký hiệu:24/ KL. ĐC
Ngày ban hành:17/8/2000
Tác giả:Phòng Địa chính
Trích yếu nội dung:Kết luận giải quyết đơn khiếu nại của ông: Nguyễn Sỹ Hiệp công dân xã Phú Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: