CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427806
Đang truy cập:128
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:50
Hồ sơ số:180
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Tài nguyên và Môi trường năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/6/2005
Tác giả:Phòng TN - MT
Trích yếu nội dung:Đề án phát triển bền vững với bảo vệ môi trường của huyện Can Lộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: