CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13364900
Đang truy cập:244
Số TT:129
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:62
Hồ sơ số:211
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất xã Đại Lộc năm 1984
Tờ số:0
Số lượng tờ:129
Phí khai thác (VNĐ):129.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/10/1984
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Trần Đình Lê, Đội 2, Nam Sơn, xã Đại Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi, không có xác nhận của ủy ban
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, bị rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: