CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10908511
Đang truy cập:84
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:212
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thu hồi, giao đất chuyên dùng tại Thị trấn Nghèn, Can Lộc năm 1983 - 1990
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/10/1986
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Quyết định V/v: cấp đất làm vườn gia đình của ông Đặng Sỹ Hùng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chứng thực
Tình trạng vật lý:Bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: