CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10908701
Đang truy cập:75
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:212
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thu hồi, giao đất chuyên dùng tại Thị trấn Nghèn, Can Lộc năm 1983 - 1990
Tờ số:3
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1988
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ giao đất cho: Đội Xây dựng cầu đường huyện Can Lộc được sử dụng đất tại xứ đồng Nhà uộn HTX Xuân Hồng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, bị rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: