CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412679
Đang truy cập:332
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:214
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đăng ký nhà ở, đất ở của các đơn vị trên địa bàn huyện Can Lộc năm 1995.
Tờ số:20
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Đăng ký
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:08/2/1996
Tác giả:UBND Thị trấn Nghèn
Trích yếu nội dung:Đăng ký nhà ở, đất ở của người (hoặc tổ chức) đăng ký: Hội chữ thập đỏ Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: