CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871293
Đang truy cập:208
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:34
Hồ sơ số:187
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ di chuyển chế độ liệt sỹ xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc năm 2001 - 2012
Tờ số:10
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/11/2015
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Phiếu báo di chuyển hồ sơ thờ phụng liệt sỹ của ông/bà: Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán: xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến: Thôn 7, xã EaMnang, huyện CưMgar
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu, không ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: