CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465598
Đang truy cập:83
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:66
Hồ sơ số:244
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xin đất xây dựng khu dân cư xã Khánh Lộc năm 1987 - 1993
Tờ số:3
Số lượng tờ:20
Phí khai thác (VNĐ):20.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/8/1987
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Đơn xin cấp đất nhà, vườn ở của các hộ xã Khánh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: