CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583803
Đang truy cập:526
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:67
Hồ sơ số:252
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm Nghiệp xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc năm 1996 - 1997
Tờ số:26
Số lượng tờ:28
Phí khai thác (VNĐ):28.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1996
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Danh sách các hộ gia đình và cá nhân được giao đất nông nghiệp sử dụng ổ định lâu dài và cấp GCN QSD đất
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Bản không dấu
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: