CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583902
Đang truy cập:540
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:67
Hồ sơ số:253
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực: Cồn Sỏi Đụng Đàng, Eo Truông Kín, Bãi Dịa xã Mỹ Lộc năm 2004
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1205 / QĐ - UB
Ngày ban hành:23/12/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở khu vực: Bãi Dịa, Eo Truông Kén, Cồn Sỏi Đụng Đàng xã Mỹ Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: