CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525803
Đang truy cập:242
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:68
Hồ sơ số:254
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch khu dân cư: Đồi Cộc Dẻ, Khe Út, Cống Cố Đạm, Bãi Dịa xã Mỹ Lộc năm 2006
Tờ số:17
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/4/2006
Tác giả:UBND xã Mỹ Lộc
Trích yếu nội dung:Hồ sơ đấu giá đất
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: