CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13536371
Đang truy cập:459
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:264
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất của xã Quang Lộc năm 2006 - 2008
Tờ số:12
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:19/12/2007
Tác giả:UBND xã Quang Lộc
Trích yếu nội dung:Mặt bằng quy hoạch chi tiết phân lô đất ở xen dắm khu vực Đồng Côm xóm Trại Lê nằm trong vùng quy hoạch dân cư Tổng số lô = 12 lô, diện tích: 300m2, mỗi lô = 250m2
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: