CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537337
Đang truy cập:398
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:264
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất của xã Quang Lộc năm 2006 - 2008
Tờ số:15
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:418/ QĐ- UBND
Ngày ban hành:09/4/2008
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch dân cư: Vùng Bãi đá Long Tương xóm Ban Long và khu vực Ba Ràng xóm Yên Lạc xã Quang Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: