CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537282
Đang truy cập:425
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:265
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xin đất làm nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở xã Sơn Lộc năm 1987
Tờ số:83
Số lượng tờ:76
Phí khai thác (VNĐ):76.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/2/1987
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ xin đất làm nhà ở của các hộ gia định, cá nhân làm nhà ở thuộc HTX Nam Sơn xã Sơn Lộc năm 1987
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, mờ dấu
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: