CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13502896
Đang truy cập:139
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:268
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Sơn Lộc năm 2003 - 2009
Tờ số:4
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Quy chế
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:19/5/2005
Tác giả:HĐ đấu giá QSd đất xã Sơn Lộc
Trích yếu nội dung:Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: Đồng Trống xom 7 xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: