CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527263
Đang truy cập:173
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:268
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Sơn Lộc năm 2003 - 2009
Tờ số:16
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:19/1/2006
Tác giả:HĐ đấu giá QSd đất xã Sơn Lộc
Trích yếu nội dung:Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo cho phép Hội đồng và UBND xã Sơn Lộc được tổ chức cấp quyền sử dụng đất với mức giá sàn đã được UBND huyện phê duyệt
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: