CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527533
Đang truy cập:177
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:268
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Sơn Lộc năm 2003 - 2009
Tờ số:18
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:11 / CV. HĐND
Ngày ban hành:23/1/2006
Tác giả:TT HĐND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Ý kiến củ Thường trực HĐND huyện Can Lộc khi nhận được tờ trình ngày 19 tháng 1 năm 2006 của Hội đồng bán đấu giá đất tại xã Sơn Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: