CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579566
Đang truy cập:220
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:274
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất làm nhà ở của các hộ gia đình xã Tiến Lộc năm 1998
Tờ số:10
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:46 /QĐ-UB
Ngày ban hành:12/3/1998
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ giao đất cho hộ gia đình và cá nhân làm đất ở cho hộ ông, bà: Võ Tá Sơn, xã Tiến Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, bản không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: