CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525711
Đang truy cập:292
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:275
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cửa Miệu, Ba Ngành xã Tiến Lộc năm 2003 - 2004
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:727 /QĐ-UB-KHTC
Ngày ban hành:16/7/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy định về cơ chế tài chính và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: