CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412120
Đang truy cập:308
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:71
Hồ sơ số:277
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thu hồi, giao đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng mục đích xây dựng Trụ sở cơ quan dân chính Đảng xã Tiến Lộc
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:10/2007 /ND-HĐND
Ngày ban hành:02/8/2007
Tác giả:HĐND xã Tiến Lộc
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2007
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: