CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754616
Đang truy cập:296
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:71
Hồ sơ số:283
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thanh lộc năm 1995 (Tập 1)
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1995
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Đội, xã Thanh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: