CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13364043
Đang truy cập:120
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:286
Trích yếu hồ sơ:Bảng kê khai những ruộng đất do các đội sản xuất đang sử dụng xã Thiên Lộc
Tờ số:1
Số lượng tờ:132
Phí khai thác (VNĐ):132.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1995
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Tập bảng kê khai những ruộng đất do các đội sản xuất đang sử dụng xã Thiên Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu không ký
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, không nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Không có thời gian hồ sơ
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: