CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349156
Đang truy cập:225
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:289
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phan Huy Tại tại khu đất Xí nghiệp gạch ngói xã Thiên Lộc
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/6/2004
Tác giả:Phòng TN- MT
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông: Phan Huy Tài, tại Khu đất Xí nghiệp gạch ngói tại xã Thiên Lộc năm 2004
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản gốc, bản ký tươi không có x
Tình trạng vật lý:Bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: