CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13348984
Đang truy cập:233
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:290
Trích yếu hồ sơ:Thông báo nộp tiền sử dụng đất của các hộ xã Thiên Lộc năm 2004
Tờ số:1
Số lượng tờ:109
Phí khai thác (VNĐ):109.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND xã Thiên Lộc
Trích yếu nội dung:Tập thông báo nộp tiền sử dụng đất của các hộ dân xã Thiên Lộc năm 2004
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: