CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527258
Đang truy cập:169
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:291
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch khu dân cư vùng Hạ Vàng (Phía tây quốc lộ 1A phía nam đường Vượng An) và trạm y tế xã Thiên Lộc năm 2006
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/10/2006
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Biên bản họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đai năm 2006
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: