CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13584188
Đang truy cập:536
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:291
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch khu dân cư vùng Hạ Vàng (Phía tây quốc lộ 1A phía nam đường Vượng An) và trạm y tế xã Thiên Lộc năm 2006
Tờ số:16
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:02 /TT- HĐ
Ngày ban hành:13/11/2006
Tác giả:HĐ bán đấu giá QSD đất tại xã Thiên Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thiên Lộc- huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: