CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532327
Đang truy cập:288
Số TT:46
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:76
Hồ sơ số:305
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin cấp đất vườn của các hộ xã Thường Nga, huyện Can Lộc năm 1993 - 1994
Tờ số:0
Số lượng tờ:48
Phí khai thác (VNĐ):48.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:02/6/1993
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Đơn xin cấp đất vườn ở của ông (bà): Nguyễn Sỹ Sơn, xã Thường Nga
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: