CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13348945
Đang truy cập:226
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:76
Hồ sơ số:306
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất Lâm nghiệp cho các hộ gia đình và cá nhân xã Thường Nga năm 1992 - 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:26
Phí khai thác (VNĐ):26.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1998
Tác giả:UBND xã Thường Nga
Trích yếu nội dung:Danh sách đề nghị giao đất nông - lâm nghiệp cho tổ chức hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài và cấp giấy chứng nhận QSD đất - đợt 2
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: