CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527624
Đang truy cập:155
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:76
Hồ sơ số:306
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất Lâm nghiệp cho các hộ gia đình và cá nhân xã Thường Nga năm 1992 - 1998
Tờ số:27
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1998
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Danh sách các hộ gia đình và cá nhân được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài và cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Nga Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu không ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: