CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532068
Đang truy cập:263
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:77
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Thường Nga năm 2004 - 2006
Tờ số:35
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Quy chế
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/9/2005
Tác giả:Hội đồng đấu giá QSD đất
Trích yếu nội dung:Quy chế đấu giá QSD đất khu vực Đồng dì xã Thường Nga
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản có chữ ký nhưng không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: