CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525811
Đang truy cập:224
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:77
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Thường Nga năm 2004 - 2006
Tờ số:41
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:16/CV.HĐND
Ngày ban hành:23/2/2006
Tác giả:HĐND huyện Can lộc
Trích yếu nội dung:Ý kiến V/v: xin chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Nga Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản có chữ ký nhưng không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: