CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349243
Đang truy cập:185
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:78
Hồ sơ số:314
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình xã Trường Lộc năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:28
Phí khai thác (VNĐ):28.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2006
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của hộ ông, bà: Đào Văn Tuệ - Phạm Thị Thu xã Trường Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: