CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13515021
Đang truy cập:220
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:78
Hồ sơ số:316
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm dịch vụ thương mại Tỉnh lộ 12 xứ Đồng Bàu xã Trường Lộc năm 2009
Tờ số:9
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:644 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/6/2009
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt quy chế đấu giá QSD đất tại Khu trung tâm dịch vụ thương mại tỉnh lộ 12 xứ Đồng Bàu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: