CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583587
Đang truy cập:549
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:78
Hồ sơ số:320
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Vượng Lộc năm 2004 - 2007
Tờ số:27
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:01 /TT-UB
Ngày ban hành:05/7/2005
Tác giả:Hội đồng đấu giá QSD đất
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vượng Lộc ngày 5/7/2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: