CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13569601
Đang truy cập:118
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:79
Hồ sơ số:321
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xin cấp giấy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất xã Vĩnh Lộc năm 1997 - 1999
Tờ số:8
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/3/1999
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Thanh Long xã Vĩnh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính, bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: