CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13364072
Đang truy cập:131
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:79
Hồ sơ số:325
Trích yếu hồ sơ:Bảng kê khai những ruộng đất do đội sản xuất đang sử dụng xã Yên Lộc năm 1976
Tờ số:1
Số lượng tờ:61
Phí khai thác (VNĐ):61.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1976
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Bảng kê khai những ruộng đất do đội sản xuất xã Yên Lộc đang sử dụng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có xác nhận
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: