CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712890
Đang truy cập:169
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:327
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của xã Yên Lộc năm 1984 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:324
Phí khai thác (VNĐ):972.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1984
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Tập đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của đội 6 đến đội 9 xã Yên Lộc năm 1984
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu, không ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: