CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13514997
Đang truy cập:224
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:329
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ quy hoạch khu dân cư vùng đồng Trưa Nhất xã Yên Lộc năm 1997
Tờ số:14
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/7/1997
Tác giả:UBND xã Yên Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Trích sao biên bản họp Hội đồng tư vấn xã Yên Lộc V/v Giải quyết đất quy hoạch của địa phương, theo NĐ 64/CP, được thống nhất thông qua tại cuộc họp của HĐTV xã vào ngày 12/4/1996 tại Trú sở UBND xã Yên Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: