CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532737
Đang truy cập:280
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:330
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Yên Lộc năm 2004 - 2005
Tờ số:4
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:12/ TT
Ngày ban hành:19/5/2005
Tác giả:HĐ đấu giá QSD đất xã Yên Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Trưa Sâu xóm 5 xã Yên Lộc, huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: