CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579032
Đang truy cập:188
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:330
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xã Yên Lộc năm 2004 - 2005
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2005
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Mặt bằng chi tiết phân lô đất ở khu vực đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực Trưa Sau xóm 5 xã Yên Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo có chữ ký nhưng không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: