CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12977673
Đang truy cập:170
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:40
Hồ sơ số:219
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho thân nhân liệt sỹ xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc năm 1972 - 2000 (tập 1)
Tờ số:56
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1996
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Thân Văn Hệ, là cha của liệt sỹ: Thân Văn Cơ, Thân Văn Lục, xã Sơn Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản gốc, bản chính)
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: