CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10667834
Đang truy cập:147
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:42
Hồ sơ số:226
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ di chuyển chế độ liệt sỹ xã Song Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2015
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:16/6/2008
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Đơn xin chuyển hồ sơ cho ông (bà): Nguyễn Huy Mỹ, là mẹ của liệt sỹ: Nguyễn Văn Tấn, quê quán: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến: Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: Bản gốc
Tình trạng vật lý:Rách mép, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: