CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10975489
Đang truy cập:311
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:42
Hồ sơ số:226
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ di chuyển chế độ liệt sỹ xã Song Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2015
Tờ số:2
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2015
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển hồ sơ cho ông (bà): Hồ Thị Thanh, là vợ của liệt sỹ: Phạm Minh Kỷ, quê quán: xã Song lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến: Khu Tập thể Bộ Tư lệnh Đặc công - xã Đông Mỹ - huyện Thanh Trì - Hà Nội
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều loại văn bản (Bản không dấu, không ký, B
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: