CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987953
Đang truy cập:146
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:111
Hồ sơ số:538
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 2001
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:04 /QĐ.ĐU
Ngày ban hành:07/2/2001
Tác giả:Đảng bộ cơ quan UBND huyện
Trích yếu nội dung:V/v: Cử đồng chí Đặng Công Huyên là Đảng ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBND huyện làm Bí thư Chi bộ Dân số - Thống kê
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc, dấu bị mờ
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: